construction--------------------Ideiglenes próba-honlap. Végleges változat néhány év múlva.-----------


fefeldolgozás
L. JUHÁSZ ILONA: Az emlékoszlopok, kopjafák, mint a nemzeti identitás kifejezői  [2004. 03. 19.]
L. JUHÁSZ ILONA: "Fába róva, földbe ütve..." A kopjafák/emlékoszlopok mint a szimbolikus térfoglalás eszköüzei a szlovákiai magyaroknál

Gömöri fejfák:
Fejfák a Duna-Tisza közéről:
Malonyai:


"Mai" temetők fejfái:

Magyarország  
    Csonka-Magyarország
           Pest-megye
                  Solymár
                  Pilisszentiván
           Komárom-megye
                  Tatabánya (2008.09.28.)
           Hajdú-Bihar
                  Debrecen

"Románia"
    Erdély, Partium és Kelet-Bánság
      
"Szlovákia"
    Felvidék:

"Juguszlávia?":
    Délvidék: Szerémség, Drávaköz, Nyugat-Bánság, Bácska, Muraköz, Vendvidék
   
"Ukrajna"
    Kárpátalja

Ausztria
    Őrvidék (Várvidék, Burgenland)

Jugoszlávia  
    Vendvidék

Olaszország

Lengyelország

Üzbegisztán
         

Magyarország (más néven Magyar Királyság vagy a Magyar Szent Korona országai) az alábbi területeket veszítette el:

Továbbá

A békeszerződés eredményeképp a 325 411 km² összterületű Magyar Királyság elveszítette területének több mint kétharmadát, (az ország Horvátország nélküli területe 282 870 km²-ről 92 963 km²-re csökkent) lakosságának több mint a felét, az 1910-ben még 20 886 487 fős ország lakossága 7 615 117 főre esett vissza.Látogatók száma: 
counter